496

Број логораша
496

120

Број логора
120

150

Број начина мучења
Преко 150